Uslovi i način poslovanja:

Usluge nudi registovana agencija za prevodilačke usluge i sudski tumač sa sedištem u Beogradu. Usluge obuhvataju prevođenja tekstova, reviziju tekstova, redakciju tekstova, prevodilačku asistenciju, tumačenja i sudski overene prevode i druge usluge povezane sa prevođenjem. Šifra delatnosti agencije: 7430 - prevodilačke usluge i sudski tumač. Agencija za pervođenje i sudski tumač "Multiprevodi" Beograd.

1. Naše usluge:

Sve usluge koje nudimo, biće obavljene maksimalno brzo i savesno. Podaci i dokumenti koji su potrebni za postizanje kvalitetnog prevoda ili kompjutresku izradu moraju biti dostavljeni na vreme.

2. Poverljivost:

Sa svim tekstovima i podacima postupaće se strogo poverljivo i oni neće biti dostupni trećim licima.      

3. Naručivanje:

Naručilac usluge šalje svoju narudžbinu elektronskim putem. Naručilac može odlučiti želi li narudžbinu poslati odmah ili želi prvo dobiti našu konkretnu ponudu, odnosno procenu troškova. "Ruski Centar” dostaviće naručiocu traženu ponudu, procenu troškova u roku od 24 sata (najkasnije 48 sati) od prijema upita.

4. Cene:

Cenu za konkretan posao formiramo isključivo na osnovu Vašeg zahteva za ponudu i nakon uvida u sve parametre relevantne za formiranje cene. Sve ostale cene  se naplaćuju prema našem cenovniku koji je na snazi u vreme sklapanja ugovora, odnosno potvrde narudžbe.

Pri većim ugovorima možemo zahtevati uplatu depozita, plaćanja unapred ili plaćanje u ratama.

5. Isporuka:

Naručioca usluge obavestićemo o roku isporuke najpreciznije što možemo. Ako iz nepredviđenih razloga prihvaćena narudžba ne može biti izvršena u dogovorenom roku, naručilac usluge će odmah biti obavešten o kašnjenju.

6. Uslovi plaćanja:

Preko banke: za domaća lica i privrednike na osnovu predračuna na žiro račun naše agencije za prevodilačke usluge i sudski tumač sa sedištem u Beogradu. Za strana lica i kompanije u inostranstvu na devizni račun iste agencije preko instrukcija za plaćanje Vojvođanske banke za inostranstvo.