Šta je autorska strana ili prevodilačka kartica?

Autorska strana ili prevodilačka kartica iznosi 1600 znakova sa razmacima.