Da li je isti način obračunavanja sa srpskog na ruski ili sa ruskog na srpski?

Način obračunavanja se razlikuje kod određenih jezika npr. prevod sa srpskog na ruski ima više karaktera od prevoda sa ruskog na srpski. To su razlike koje mogu uticati na cenu od 5-10% za veći obim prevoda.