Šta je usmeno/konferencijsko prevođenje?

Usmeno prevođenje se ukratko može definisati kao prenošenje značenja usmenog govora sa jezika A (izvorni jezik) na jezik B (ciljni jezik). Korisnost usmenog prevođenja proističe iz činjenice da je govornik u stanju da najbolje iskaže ono što želi reći na sopstvenom maternjem jeziku, ali da ga slušaoci najbolje mogu razumeti na svojim maternjim jezicima