Koja je razlika između pismenog i usmenog prevoda?

Pismeni prevodilac proučava pisani tekst na jednom jeziku (izvorni jezik) i prenosi ga u pisanoj formi na drugi jezik (ciljni jezik). Usmeni prevodilac sluša izgovorenu reč na izvornom jeziku i prenosi je usmeno, konsekutivno ili simultano, na ciljni jezik. Pismeni prevodilac se oslanja na temeljno istraživanje teksta koristeći propratne materijale i rečnike kako bi preveo pisani tekst što je preciznije i verodostojnije to moguće. Usmeni prevodilac se oslanja prevashodno na sopstvenu sposobnost da prenese značenje poruke ciljnoj publici na licu mesta.

Pismeni prevodilac će utrošiti puno vremena tragajući za valjanom rečju ili izrazom, ali usmeni prevodilac mora trenutno iznaći zadovoljavajući izraz ili približni ekvivalenat ukoliko „prava reč“ ne pada na pamet kako slušaoci ne bi čekali.

Neki prevodioci se bave i pismenim i usmenim prevodom. Drugi, pak, se odlučuju ili za pismeno ili za usmeno prevođenje. Uopšte uzev, iskustvo u pismenom prevodu predstavlja odličan temelj ukoliko želite da postanete usmeni prevodilac.