Usmeno konsekutivno prevođenje ruskog jezika

Simultani i konsekutivni prevodi sa/na ruski jezik

Prevođenje usmeno na ruski jezik sa srpskog i sa srpskog jezika na ruski

Mogućnost srpsko-ruskog prevođenja: poslovnih sastanaka, poseta, prezentacija, užih poslovnih dogovora, kongresa, konferencija, seminara, radionica i ostalog.

 

Nudimo Vam usluge konsekutivnog i sumultanog prevođenja sa srpskog na ruski jezik i sa ruskog na srpski jezik. Za usmene prevode neophodno je da zakažete Vaš prevod barem 3 dana unapred, kao i da naglasite temu koja će biti predmet razgovora, kako bi naši prevodioci mogli na najvišem nivou da rade svoj prevod. Ukoliko Vam treba usmeni prevod u kraćem roku, kontaktirajte našeg menadžera. Odabraćemo najpogodnijeg za Vas prevodioca, koji ukoliko je potrebno može da se sretne sa Vama i pre dogovorenog susreta, radi boljeg upoznavanja.

 

Usmeni konsekutivni prevodi na ruski i sa ruskog

Usmeni prevodi sa ruskog i na ruski jezik, prevodilačka agencija, Beograd

Vrsta prevoda kada se tokom seminara, radionica, poslovnih sastanaka, posete notarima strane nalaze u užem krugu, većinom u cilju otvorene diskusije, prezentacije, užih poslovnih dogovora i sličnog.

Nakon što se govornik obrati prisutnima, napravi kratku pauzu kako bi prevodilac preveo/-la. Prema dugogodišnjem iskustvu iz usmenog prevođenja agencija za prevođenje preporučujemo ovu vrstu usmenog prevođenja za manje grupe učesnika i onda kada je cilj da se uspostavi interaktivna i prisna komunikacija. U zavisnosti odtrajanju angažmana zajedno analiziramo da li je potrebno da se angažuje jedan ili više prevodilaca. Potrebno je u dnevnom redu uračunati vreme koje je potrebno za rad sa konsekutivnim prevodima.

Naš prevodilački tim poseduje višegodišnje iskustvo u konsekutivnom prevođenju. Posebno nam je zadovoljstvo kada od klijenata dobijemo srdačne zahvalnice nakon saradnje na takvim projektima.

 

Usluge usmenog prevođenja na ruski, prevodilačka agencija za ruski jezik

Jezičke kombinacije: srpsko-ruski, rusko-srpski, rusko-engleski, englesko-ruski

Prevodilački tim čini grupa prevodilaca sa iskustvom u usmenom prevođenju na sastancima, skupovima, izložbama, seminarima, i sl. Stvorena je grupa prevodioca za simultano prevođenje za rad na dugoročnim projektima. Konsekutivno i simultano prevođenje se koristi za događaje kao što su pregovori, poslovni sastanci, prezentacije, pres konferencije, praćenje na izložbama, putovanjima.

Svako zakazivanje konsekutivnog ili simultanog prevođenja detaljno se razmatra od strane našeg menadžera. Iz dodatnih informacija koje dobijamo od strane klijenta o događaju, određuje se prevodilac u zavisnosti od tematike prevoda i tipa tog događaja. Jako je bitno da  dobijemo dopunski materijal za prevodioca, kako bi mogao što bolje da se pripremi za prevod.

Usluga "Celodnevni prevod" - rad prevodioca u toku 8 sati radnog vremena. Ova usluga Vam pruža mogućnost da smanjite troškove usmenog prevoda i da imate prevodioca na raspolaganju u toku celog dana. Ukoliko prevodioc radi preko 8 sati, svaki sledeći sat se naplaćuje po nižoj ceni.

 

Usmeni simultani prevodi na ruski i sa ruskog

Usmeni prevodi sa ruskog i na ruski jezik, prevodilačka agencija, Beograd

Vrsta prevoda: kada se tokom kongresa, konferencija, seminara, radionica, većih poslovnih sastanaka strane nalaze u većem krugu.

Ovde se izlaganja vrše sistematski, sa donekle ograničenijom interaktivnošću i prisnošću, ali dosta brže nego sa konsekutivnim prevođenjem. Naime, dva prevodioca koja se nalaze u kabini za simultano prevođenje, putem zvučnog prenosa prate govore i neposredno prevode. Mikrofoni, slušalice i kabina za simultani prevod su neophodna tehnička oprema.