Lična dokumenta

Lična dokumenta

Usluge prevođenja sa srpskog na ruski jezik i

sa ruskog na srpski jezik ličnih dokumenata

Stručne prevodilačke usluge sa srpskog na ruski i sa ruskog na srpski jezik ličnih dokumenata.

Lična dokumenta koja se prevode u većini slučajeva moraju biti overena pečatom ovlašćenog sudskog prevodioca. RUS011 Vam takođe pruža i usluge vrhunskih sudskih tumača sa kojima sarađujemo, koji imaju dugogodišnje iskustvo.

 

Pod sudskim prevodom se podrazumeva prevod sa sudskom overom. Prevedeni tekst je overen od strane tumača koji su položili zakletvu u Ministarstvu pravde, i koji svojom izjavom, potpisom i pečatom garantuju da je prevod istovetan sa originalom. Prevod sudskog tumača sa pečatom je neophodan za sve zvanične dokumente.

Poverljivost:

Sa svim tekstovima i podacima postupaće se strogo poverljivo i oni neće biti dostupni trećim licima s izuzetkom tekstova koji su namijenjeni javnom objavljivanju.  

Naručivanje:

Naručilac usluge šalje svoju narudžbinu elektronskim putem. Naručilac može odlučiti želi li narudžbinu poslati odmah ili želi prvo dobiti našu konkretnu ponudu, odnosno procenu troškova. Agencija dostavlja naručiocu traženu ponudu, procenu troškova u roku od 24 sata (najkasnije 48 sati) od prijema upita.

Vršimo usluge hitnog pismenog prevođenja, a ukoliko je u pitanju obimniji tekst, više profesionalnih prevodilaca radiće usaglašeno radi bržeg prevoda tako, da se razlike ne uočavaju i ne gubi u kvalitetu. Vi dobijate profesionalan prevod u najkraćem mogućem roku.

Kod nas možete očekivati savesno odrađene sve vrste prevoda od strane profesionalnih prevodilaca.

RUS011 Vam garantuje:

Profesionalizam naših prevodilaca
Operativnost u prevođenju tekstova svih nivoa težine (komplikovanosti)
Optimalni odnos cena-kvalitet
Brzu i laku razmenu dokumenata kako putem interneta tako i ekspres kurirskom poštom

Overene prevode tehničkih i naučnih tekstova sa ruskog i na ruski zajednički prevode sudski tumači i prevodioci iz te oblasti. Tako overeni tekstovi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla. Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overene prevode sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade, itd.

 

 Najčešći prevodi sudskih tumača su:

 
     .        prevodi izvoda iz sudskih registara

·         prevodi pravnih dokumenata

·         prevodi svedočanstava I diploma

·         prevodi dokumenata

·         prevodi dozvola

·         prevodi izjava

·         prevodi izvoda iz matičnih knjiga

·         prevodi sertifikata

·         prevodi berzanskih dokumenata

·         prevodi ugovora

·         prevodi finansijskih izveštaja

·         prevodi ovlašćenja

·         prevodi izveštaja

·         i dr.

Napomene:

- Cena usluge se računa po jednom potpisu sudskog tumača na jednom dokumentu bez obzira na količinu teksta. U cenu je uračunato  kopiranje, obrada i prišivanje, kao i ostali tehnički poslovi. Takođe je uključena u cenu i taksa sudskih tumača.

rusko-srpski, srpsko-ruski prevodi, prevod na ruski, prevod sa ruskog, lektura ruskih tekstova, ruski jezik, casovi ruskog jezika, prevod sa srpskog na ruski, prevod sa ruskog na srpski, sudski tumac za ruski jezik, prevodilac za ruski, konsikutivno, sim

Kontakt info

Na sve vaše e-mailove odgovaramo u najkraćem mogućem roku, ne duže od 24h. Sa svim tekstovima i podacima Naručioca postupamo strogo poverljivo i isti neće biti dostupni trećim licima. Budite slobodni da nas kontaktirate i obratite nam se sa poverenjem. Pošaljite upit na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili pozovite našeg koordinatora na telefon: 065 830 2345