Sudski tumač

Sudski tumač / prevodilac

Pismeno prevođenje sa overom ovlašćenih sudskih tumača

Sudski tumač/sudski prevodilac za ruski jezik

Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta. Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača. Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova.

Overene prevode tehničkih i naučnih tekstova prevode sudski tumači i prevodioci iz konkretne oblasti. Tako overeni tekstovi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla. Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overene prevode sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade, itd.

RUS011 Vam takođe pruža i usluge vrhunskih sudskih tumača sa kojima sarađujemo, koji imaju dugogodišnje iskustvo.

 

Pod sudskim prevodom se podrazumeva prevod sa sudskom overom. Prevedeni tekst je overen od strane tumača koji su položili zakletvu u Ministarstvu pravde, i koji svojom izjavom, potpisom i pečatom garantuju da je prevod istovetan sa originalom. Prevod sudskog tumača sa pečatom je neophodan za sve zvanične dokumente.

Overene prevode tehničkih i naučnih tekstova sa ruskog i na ruski zajednički prevode sudski tumači i prevodioci iz te oblasti. Tako overeni tekstovi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla. Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overene prevode sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade, itd.

 

Najčešći prevodi sudskih tumača su:

 
     .       prevodi izvoda iz sudskih registara

·         prevodi pravnih dokumenata

·         prevodi svedočanstava I diploma

·         prevodi dokumenata

·         prevodi dozvola

·         prevodi izjava

·         prevodi izvoda iz matičnih knjiga

·         prevodi sertifikata

·         prevodi berzanskih dokumenata

·         prevodi ugovora

·         prevodi finansijskih izveštaja

·         prevodi ovlašćenja

·         prevodi izveštaja

·         i dr.

Napomene:

Cena usluge se računa po jednom potpisu sudskog tumača na jednom dokumentu bez obzira na količinu teksta. U cenu je uračunato  kopiranje, obrada i prišivanje, kao i ostali tehnički poslovi. Takođe je uključena u cenu i taksa sudskih tumača.

Kontakt info

Na sve vaše e-mailove odgovaramo u najkraćem mogućem roku, ne duže od 24h. Sa svim tekstovima i podacima Naručioca postupamo strogo poverljivo i isti neće biti dostupni trećim licima. Budite slobodni da nas kontaktirate i obratite nam se sa poverenjem. Pošaljite upit na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili pozovite našeg koordinatora na telefon: 065 830 2345